Ước mơ nhỏ

“ Tất cả chúng ta đều mơ ước,  tất cả chúng ta đều hy vọng, tất cả chúng ta đều tin tưởng rằng một ngày nào đó con của chúng ta sẽ biết nói, tự nhiên và giỏi Nhưng học nói không có nghĩa là học tự vựng mà có ý nghĩa hơn rất rất …

Ước mơ nhỏ Đọc tiếp